عشق دیگر از شفقت بر کنار افتاده است

 

 

 

 

هرچه عاشق زارتر معشوق از او بیزارتر. . .

 

 

 

       عاطفه

[ یک شنبه 30 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

درسته که یه روزی فراموش می کنی و

 

 

 

 

 یه روز دیگه فراموش می شی ولی اینو بدون

 

 

 

فراموش شدگان هرگز

 

 

 

 فراموش کنندگان را فراموش نمی کنند

 

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 28 تير 1392برچسب:,

] [ 3 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد

 

 

 

 

 

بی هیچ حراراتی اینگونه شاید احساسم نمیرد

 

 

عاطفه

[ جمعه 28 تير 1392برچسب:,

] [ 10 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

تو دریا بودی و من قایقی خرد

 

 

که هرجا خواست امواجت مرا برد

 

 

 

دلم پارو زن بیچاره ای بود

 

 

 

 

که در امواج عشقت یک شبی مرد . . .

 

 

 

 

عاطفه

[ چهار شنبه 26 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


یه وقتهایی دلم میخواد یکی از پشت سر

 

 

 

 

چشمام رو بگیره ازم بپرسه :

 

 

 

 اگه گفتی من کیم؟

 

 منم دستاشو بگیرم بگم :

 

 

 

 

 

هر کی هستی باش ……

 

 

 

ولی پیشم بمون

 

 

 

 

عاطفه

[ چهار شنبه 26 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


نمی خواستم نبودنت

 از شمارش انگشتانم بیشتر شود

 

 اما این روزها

 

 کاری از دستانم بر نمی آید…!

 

 

 

عاطفه

[ سه شنبه 25 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


دیـگر تـمام شـد

 

 

 


آرزوهـایم را گـذاشتـم در کـوزه

 


بـا آبـش قـرص هـای اعـصابم را مـیـخورم...!

 

 

 

 

 

عاطفه

[ دو شنبه 24 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

 عمیق ترین درد زندگی دل بستن به

 

 

 

 

 کسی است، که بدانی به تو تعلق ندارد

 

 

 

 

عاطفه

[ یک شنبه 23 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

از تنهایی گریزی نیست . .

 

 

 

 بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند . . .

 

 

 نمیخواهم کسی شال

 

 

 


گردن اضافی اش را دور گردن آدم برفی

 

 

 

 

 احساسم بیاندازد

 

 

 

عاطفه

[ یک شنبه 23 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

 

 

هرکی عاشق میشه میگه

 

 

 

 

 میمیرم برات چرا یکی

 

 

 نمیگه میمونم باهات؟

 

 

عاطفه

[ شنبه 22 تير 1392برچسب:,

] [ 9 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

بگذار تا دل من بي انتها تكرار كند

 

 

 

كه تنها تو راميخواهد فقط تو را

 

 

 

 

عاطفه

[ شنبه 22 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

هرگاه مرا دوست نداشتي فرياد مكن

.

.

.

آرام در گوشم بگو تا آهسته بميرم

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 21 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

چقدر سخته یکی بهت بگه گل باش بچینمت!

 

 

 

 

 

 بعد یه عمر بهت بگه برو نمیخوام ببینمت!!!

 

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 21 تير 1392برچسب:,

] [ 7 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


چتری برایـــــم بگیر

 

 


حتــــی خیالے

 

 

 

 . . .
خیس دلتنگـــے شده امــ !

 

 

عاطفه

[ پنج شنبه 20 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


.
کــــــــــاش

 

 

 

 


روزهــــــــــــای دلتنگی ِ مـــــــــن

 

 

 

 


مثل ِ “دوست داشتن های” تو کوتاه می شد

 

 

 

 


کــــــــــاش

 

 

عاطفه

[ چهار شنبه 19 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


یاد گرفتـــه ام

 

 

 


انسان مدرنـــی باشــــم

 

 

 


و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم

 

 

 


بـه جای بغـــــض و اشــــک

 

 

 


تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه

 

 


هوای بـــد ایــن روزهــا

 

 

 


آدم را افســــــــرده میکنـد ..! 

 

عاطفه

[ سه شنبه 18 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


ساز دلت که کوک نباشد 

 

 

 

 


فرقی نمی کند کجا باشی !

 

 

 

 


سرزمین مادری ؛ یا خانه پدری

 

 


هر دو یک رنگ دارد،

 

 

 

 


رنگ دلتنگی

 

عاطفه

[ دو شنبه 17 تير 1392برچسب:,

] [ 9 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

آنان که بودنت را قدر نمیدانند رفتنت را نامردی میدانندوابسته شدم به توبی آنکه بدانم "وابستگی ها"وام های کوتاه مدتی هستندبا بهره های سنگین
[ دو شنبه 17 تير 1392برچسب:,

] [ 8 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

ماندن به پای کسی

 

 

معرفت میخواهد

 

 

نه بهانه

 

 

هرکس رفت لیاقت ماندن نداشت

 

 

 

[ دو شنبه 17 تير 1392برچسب:,

] [ 8 AM ] [ عاطفه ]

[ ]


 
؛جـــدایــی مــان

 

 

 


هیــچ یکـــ از تشــریفــاتــــ آشــنایمــانــــ را نــداشتـــ

 

 

 


فقــط تــو رفـــتــی

 

 


و منــــ ســعیــــ کـــردمـــ

 

 


ســـ ــنگــــ دل بــاشـــمــــ

 

 

 

عاطفه

 

[ شنبه 15 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


آتش زدن به یک “سرنوشت

 

 


کبریت نمی خواهد که

 

 

 

 !!

 

 

 

پـــا” می خواهد

 

 

 


که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر

 

 

 

 


و

 

 

 


بـــــــــروی .. !!

 

 

عاطفه

[ جمعه 14 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

تو رفته ای

 

 

 

و من از تنهایی

 

 

 

 

ککَم هم نمی گزد دیگر!

 

 

 

حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!

 

 

عاطفه

[ جمعه 14 تير 1392برچسب:,

] [ 5 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

 

برعکس پول هایم زندگیم گوشه دارد ،

 

 

 

 همانجا که همیشه تنها مینشینم

 !

 

 

عاطفه

[ جمعه 14 تير 1392برچسب:,

] [ 5 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

تنهــا نیستم

 

 

 

 

ولی میان این همه شلوغی،

 

 

 

باز هم احساس تنهایـــی میکنم

 

 

 

 

و این است درد مـــن . . .

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 14 تير 1392برچسب:,

] [ 12 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

نبودنت را پا برهنه قدم میزنم ،

 

 

 

 با زمین هم کنار نمی آید تاول این انگشت ها

 

 

 

 

 

از اول هم می دانستم کفش تو تنگ است

 

 

 

 

 برای تنهایی بزرگ پاهایم!

 

 

 

 عاطفه

[ پنج شنبه 13 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

تنهایی قشنگترین حس دنیاست

 

 

 

چون برای داشتنش نیاز به

 

 

 

 

 “هیـــــچکـــــس” نداری !

 

 

 

عاطفه

[ چهار شنبه 12 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

 

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:

 

 

 

خسرو و شیرین

 

 

 

 

لیلی و مجنون

 

 

 

ویس و رامین

 

 

 

پیر مرد و پیرزن

 

 

 

 

 

تو” و اون

 

 

 

 

 

من: و تنهایی

 

 

 

عاطفه

[ چهار شنبه 12 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

یک پیاده رو تقریباخلوت  :

 

 

 

یک مرد ، یک زن ، یک زوج ؛ خوشبختیشان

 

 

 

 

 

پای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودشان

 

 

 

 

 

 !

یک مرد ، یک مرد ، یک شراکت ؛

 

 

 

 

 

 

سود و ضرررش پای

 

 

 

 

 

 

 

 خودشان !

 

 

 

 

 

یک زن ، یک زن ، یک رفاقت ؛ معرفت و اعتمادشان پای

 

 

 

 

 

خودشان

 

 

 

 

 

 !

و انتهای پیاده رو

 

 

 

 

 

یک من ، یک تنهایی ، یک رنج ؛ آخر و عاقبتش پای تو

 

 

 

 

عاطفه

 

[ سه شنبه 11 تير 1392برچسب:,

] [ 9 PM ] [ عاطفه ]

[ ]امروز رگ احساسم را با " تیغ بی تفاوتی"

 

 

 

 

زدم

...!!!

 

 

 قید احساسم را زده ام اما

 

 

 

...

تو راحت باش...!

 

 


عاطفه

[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


ببیـــــــن
 

 

 

 

 

من هم

 

 

 

 


مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها

 

 


از تو یـــــادگاری دارم

 

 


ولــــی

 

 


یــــادگـــاری من

 

 


با بقیه فــــرق دارد

 

 


یــــــادگــــــاری مــــن

 


از تو

 

 


ســــینه ای پر از درد اســـــت ...

 

 


عاطفه

[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


دلم

 

 

 

 


جای مانده ای که هیچکس مسئولیت . . .

 

 

 

شکستنت رابه عهده نمیگیرد

 

 

 

 
عاطفه

[ شنبه 8 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

 

اسمش علیــــــه طفلی

 

 

 

چشم چپش نابینا شده…به خاطر تومور چشمی بدخیم دکترا

 

 گفتن باید آب زیر چشمشو بکشیم و الّا میزنه به مغزش و

زبونم لال میکشتش امّا اگه آب زیر چشمشُ بکشن فاتحه ی صورتشخونده میشه …

 
رفقا،خواهرا،برادرا عاجزانه ازتون خواهش میکنم واسه

 

 شفای این طفل معصوم دعا کنید

 

به قرآن راه دوری نمیره ممنون میشم اگه

 

 “هـــمــــتـــــون” بازنشر كنید تاافراد بیشتری دعا

کنن واسش...


خداییش دعا كنید بچه ها و بزارید تو وبتون بعد چند وقت

 

اگه خواستید پاكش كنید خیلی خودخواهی اگه به خاطر

 

 اینكه به وبلاگامون ربطی نداره ا غمگینه یا قشنگ نیست

 

نزاریمش و یه بچه ۲ ساله رو از دعاهای بقیه محروم 

 

كنید شاید خدا دعا هامون رو براورده كنه و زندگی یه

 

ادم متحول بشه خواهــــــــــــــــــــــــــــش

 می كنم ازتون دوستای مهربونم هم دعا كنید هم بزارید تو وبتون


آدرس سایت :http://www.rcs-kalaleh.blogfa.c

 

 

[ شنبه 8 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]وقتی به پایان “من و تو” اندیشیدی

 

 

 

 


باورت نبود که پایان من و تو فقط پایان “ما”

 

 

 

 

 

نیست

 

 


آغاز دنیایی است بی “ما

 

 

 

 


و دنیا بدون “ما

 

 

 

 

 

 


پر است از هزاران “من و تو” ی تنها!

 

 

 عاطفه

[ شنبه 8 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]یکی بیاید دست این خاطره ها

 

 

 

 

 

 را بگیرد ببرد گردش

 

 

 . . .

کلافه کرده اند مرا !!

 

 

 بس که نق می زنند به جانم . . .

 

 

 

 خسته شده ام از گذر خاطرات. . .
 


 

عاطفه

[ جمعه 7 تير 1392برچسب:,

] [ 7 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

هوای مردن

 

 

...

بیخ گوش من است

 

...!

همان جایی که روزی

 

...

رد نفس های تو بود

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 7 تير 1392برچسب:,

] [ 7 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

 

شعر ردیف و قافیه نمیخواهد

 

 

 

 


بوی آغوش تو هر دیوانه ای را شاعر میکند

 

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 7 تير 1392برچسب:,

] [ 12 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

می شود کمی بخندی به حوض آب ؟

 

 


میخواهم عکس بگیرم یادگاری از روی ماه

 

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 7 تير 1392برچسب:,

] [ 12 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

مترسک اینقدر دستانت رابازنکن..

 

 

 

کسی ترادرآغوش نمی گیرد

 

 

 

عاطفه

[ پنج شنبه 6 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

میدانم سرت گرم است

 


مزاحمت نمیشوم

 


امابدان

 


حرارت سرگرمی هاتی مرا سوزاند

 

 

 

 

 

 

عاطفه

[ پنج شنبه 6 تير 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

همه می گن توش چی دیدی

 

 

 

 که عاشقش شدی؟؟؟!!!

 

 

آخه اینم سواله که می پرسی؟

 

 


اگه قرار بود تو هم ببینی

 

 

 

 که تو هم عاشقش می شدی….!!

 

 

 

عاطفه

[ چهار شنبه 5 تير 1392برچسب:,

] [ 9 PM ] [ عاطفه ]

[